top of page

เกลือเครื่องปรุงที่อยู่เหนือกาลเวลา

อัปเดตเมื่อ 29 ต.ค. 2564

คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเกลือเป็นเพียงเครื่องปรุงรสเม็ดสีขาวที่พบอยู่บนชั้นเครื่องปรุงและบนโต๊ะอาหารในทุกบ้าน เป็นเครื่องปรุงราคาถูก หาซื้อได้ง่ายในทุกที่ ทุกเวลา จนมองว่ามันไม่มีค่าและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นจริงเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ยังมีความจริงอีกหลายส่วนที่ถูกมองข้ามไป

เกลือเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารทั้งของมนุษย์และของสัตว์ หรือแม้กระทั่งของพืชบางชนิด เกลือเป็นหนึ่งในสารกันบูดที่มีประสิทธิภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ทั้งใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย

Sea salt for food
Salt History

ปัจจุบันเราหาซื้อเกลือได้ในราคาต่ำและมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด จนผู้คนต่างหลงลืมไปเสียสิ้นว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา บางยุคบางสมัยเกลือเป็นสินค้าที่มีราคาแพงและหายากจนสามารถใช้แทนเงินสดได้ บางยุคเกลือมีราคาแพงกว่าทองคำ เกลือเคยทำให้เกิดเมือง เคยเป็นชนวนเหตุของสงครามทำให้เกิดการเสียชีวิตเสียเลือดเนื้อและน้ำตาของมนุษย์มาอย่างมากมาย เกลือเคยเป็นยุทธปัจจัยของกองทัพที่สำคัญเสียจนขาดไม่ได้ เกลือเคยเป็นสินค้าที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการค้าในยุคเริ่มต้นทั้งในการค้าภายในและการค้าระหว่างรัฐ เกลือเคยเป็นสาเหตุหรือแรงบันดาลใจในการปฏิวัติปรับเปลี่ยนสังคมและต่อต้านอำนาจที่กดขี่ เกลือเคยเป็นตัววัดความเป็นเอกราชของรัฐและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้มนุษย์มีชีวิตรอดและพัฒนาสังคม พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้


ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเกลือกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาและวัฒธรรมต่างๆทั่วโลก ตัวอย่างเช่น คำว่า Salary Salad Sauce และ Sausage ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่แปลว่า "เกลือ" ส่วนภาษาไทยนั้นก็มีสุภาษิตที่แสดงถึงคุณค่าความดีของเกลือ เช่น "รักษาความดีดั่งเกลือรักษาความเค็ม" "ใกล้เกลือกินด่าง" หรือราคาที่ต่ำของเกลือ เช่น "กัดก้อนเกลือกิน" หรือ "อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ" ในภาษาพูดปัจจุบันยังมีสำนวนการเปรียบเทียบของที่ราคาต่ำว่าเกลือ เช่น "ได้เกลือ" ที่เปรียบเทียบถึงการได้ของที่มีราคาต่ำ เป็นต้น การที่เกลือแต่ละชนิดมาจากหลากหลายแหล่งที่มานั่นหมายรวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนที่นำมาใช้ปรุงอาหาร เกลือจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ ไปจนถึงอาหารและวัฒนธรมมการกินของที่นั้นๆด้วย การใช้เกลือที่ผลิตจากพื้นที่วัฒนธรรมของอาหารนั้นจะทำให้เราได้รับรสชาติดั้งเดิมของอาหารได้ดีที่สุด ฉะนั้นถ้าเราใช้เกลือที่ผลิตจากแหล่งที่แตกต่างกันย่อมจะทำให้เราได้รับรสชาติและประสบการณ์ในการกินที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ดังเช่นคนชอบเสพเมรัย ที่อยากจะลองเมรัยทั้งสิ้นที่มีบนโลกใบนี้ในทุกครั้งที่มีโอกาส เกลือก็เช่นกัน


"Life without love is as bland as food without salt" QuotesBook

#TheOtherness #ดิอัทเทอร์เนส #เพราะเราแตกต่าง #Salt #เกลือ #เกลือนำเข้า #จำหน่ายเกลือ #เกลือคุณภาพสูง

bottom of page